Pressklipp om
våra böcker:


Vi Bilägare
Privata bokbeställningar:
Privatbest. av böcker från BARKMAN-HEDIN via email. Pris 160 kr/bok inkl moms och frakt.

Bokhandeln beställer via:

Förlagsssystem
tel 08 - 657 1990
fax 08 - 657 1995
Best från bokhandeln via email
email: order@fsys.se

Tillbaka till
hemsidan